Matemagisk ALGEBRA

‎Matemagisk ALGEBRA
‎Matemagisk ALGEBRA
Developer: Aschehoug Forlag
Price: Free
  • ‎Matemagisk ALGEBRA Screenshot
  • ‎Matemagisk ALGEBRA Screenshot
  • ‎Matemagisk ALGEBRA Screenshot
  • ‎Matemagisk ALGEBRA Screenshot
  • ‎Matemagisk ALGEBRA Screenshot

Velkommen til Matemagisk Algebra

Bli med Pi og Luringen og lær om likninger, eller lær om uttrykk sammen med Flagre på en lettfattelig og morsom måte.

App-en passer for barn fra 7 til 13 år.

Matemagisk er Aschehoug Undervisnings læreverk i matematikk for barnetrinnet. Læreverkets digitale produkter består av lærerveiledning, digital tavle, vurderingsprøver integrert med VOKAL, elevnettsteder med differensiering og rapporter, i tillegg til en rekke apper.

Innholdet i appene er hentet fra elevnettstedene på www.lokus.no.

For mer informasjon, se www.aschehoug.no

Appen inneholder følgende spill:

Rebusalgebra

Her møter vi regnestykker med addisjon og subtraksjon. Utfordringen er at noen av tallene er byttet ut med figurer. Hvilke tall gjemmer seg bak figurene?

Algebraspillet

Her skal man løse 2-3 likninger for å kunne løse enda en likning. Det kan være lurt å ha et kladdeark tilgjengelig!

Uttrykk

Flagre forklarer eleven hva et uttrykk er og forskjellen på uttrykk og likninger. Etter en lettfattelig innføring, gir Flagre eleven tekstoppgaver der eleven skal finne et uttrykk som passer til teksten.

Parantespussel

Dette spillet handler om regnerekkefølgen eleven blir presentert for lange regnestykker med flere regnearter, paranteser og potenser. Alternativ til løsninger blir vist, og eleven må dra riktige brikker på plass, i riktig rekkefølge.

Algebraisk mønster

Dette spillet handler om hvordan man kan beskrive mønstre ved hjelp av algebra. Man skal lage mønster ut fra en regel, finne figuren som ikke passer til regelen og finne regelen som passer til et gitt mønster.